Utdanning for entreprenørskap

Hvilken utdanning bør man ta hvis man ønsker å bli entreprenør? Som nevnt andre steder i denne bloggen så er noe av det som skal til for å bli en vellykket entreprenør antakelig medfødt eller i hvert fall på en eller annen måte del av personligheten. Det vil imidlertid ikke si at det ikke har noe for seg å ta slike studier, for der får studenter med interesse og ferdigheter tilegnet seg både teori og praksis som kan være svært relevant for å drive med entreprenørskap ute i næringslivet.

Det er ikke bare én faglig bakgrunn som passer for å studere entreprenørskap. Det vanligste er en bakgrunn innenfor teknologi eller økonomi, men dette er ikke alltid noe krav. Også de med naturfaglige eller samfunnsfaglige grader i bunnen kan ha potensiale for å starte nye bedrifter og være med på å utvikle nye produkter. Selv de med humanistiske fag kan noen ganger gjøre det godt i næringslivet fordi de gjerne har gode kreative evner. I dag er det imidlertid slik at entreprenørskap i praksis ofte er en form for teknologiledelse, fordi så mye av det nye i dagens økonomi skjer på det teknologiske planet, særlig innenfor IKT og relaterte sektorer. Samtidig er det også svært viktig å ha en viss økonomisk skolering slik at en forstår betydningen av regnskaper og budsjetter. Det er mange eksempler på ingeniørstyrte bedrifter som har gått skeis på grunn av en ensidig teknologisk fokusering som gjorde at det ikke ble lagt nok vekt på økonomi og inntjening over tid. Mange ingeniører trenger korrigering for å oppfatte at det ikke hjelper om et produkt er teknisk suverent om det ikke er noen kunder som er interesserte i å kjøpe det. Da kan resultatet i verste fall bli kollaps og konkurs for bedriften.

Når man tar utdanning innenfor entreprenørskap er det flere forskjellige emner som blir utforsket, men hovedsaken er spørsmålet om hvordan en kan omgjøre ny kunnskap eller ny teknologi til salgbare produkter og tjenester i et kommersielt marked. Dette reflekterer Schumpeters definisjon av entreprenørskap, altså at det først og fremst dreier seg om å gjøre invensjoner (oppfinnelser) til innovasjoner.

Det innebærer at studentene i dette faget må ha en god forståelse av prosessen med å få ny kunnskap eller ny teknologi fra idé til salgbart produkt. Han/hun må også kunne forene denne teoretiske kunnskapen med praktisk erfaring fra utplassering eller arbeid i næringslivet, spesifikt i bedrifter som driver aktivt med innovasjon. Det kreves en evne til å kunne vurdere det kommersielle potensialet i ny teknolog og hvorvidt det vil være noen etterspørsel etter det. At man selv liker produktet og synes det er teknisk briljant er til liten nytte. En må til enhver tid tenke over den kommersielle siden, og dette fordrer en forståelse av hva folk vil ha, en slags teft om en vil, som selvfølgelig må kombineres med grundige analyser.

Samtidig må en potensiell entreprenør lære seg så mye som mulig om finansieringssiden av entreprenørskap. Hva koster det å starte en ny bedrift, og hvordan kan pengene skaffes? Det er viktig å være obs på vanskelighetene en ny bedrift kan oppleve, men også å være klar over de mange utfordringene som faktisk oppstår når en bedrift virkelig tar av. Det er ofte på dette avgjørende stadiet at millioner, for ikke å si milliarder, står på spill.

En helstøpt entreprenør har en solid oversikt over den teknologiske utviklingen og er særlig godt kjent med noen aktuelle nisjer. Han kjenner også til problemet med å markedsføre nye produkter og tjenester, og er like opptatt av kommersialisering som teknisk utvikling. Sist men ikke minst kjenner han til de mange ulike formene for bedriftsfinansiering, og har god oversikt over hvilke som er mest aktuelle i spesifikke situasjoner.