Ung entreprenør II: Sergej Brin

I likhet med Mark Zuckerberg er Sergej Brin én av verdens ledende unge entreprenører, selv om han nå har fylt 40. Hvis du ikke har hørt om Sergej Brin så har du sikkert hørt om Google, som Brin var med å starte da han var 25 år gammel. Det var Brin og Larry Page som startet Google mens de var doktorgradsstudenter på Stanford, og de kontrollerer fortsatt selskapet selv om de i dag bare eier rundt 14 prosent. Brin får bare én dollar i året i lønn av Google, men det går formodentlig greit siden han i dag har en formue anslått til 350 milliarder kroner.

Sergej kom til USA som 6-åring da familien hans flyttet fra Sovjetunionen. Faren hans, Michael Brin, opplevde at han ble diskriminert som jøde i det sovjetiske systemet og ikke kunne ha forhåpninger om å bli astronom slik han ønsket hvis han skulle forbli der. Etter å ha møtt vestlige kolleger ved en internasjonal konferanse i Warszawa bestemte Sergejs far at familien måtte flytte til Vesten. Da de søkte om å få flytte fra Sovjet fikk både far og mor sparken og måtte gå flere måneder og vente på svar. Faren brukte denne tiden til å lære seg programmering.

Sergej Brin vokste opp i Maryland og fikk solid utdanning både på skolen og hjemme hos faren. Allerede som 20-åring hadde han tatt en bachelor-grad i matematikk og data ved det lokale universitetet, og kom inn på doktorgradsstudiet ved Stanford. Her møtte han Larry Page, og på tross av deres ulike interesser og forskjellige meninger ble de etter hvert gode venner og samarbeidspartnere. Sammen skrev de en oppgave som handlet om hvordan en kunne lage en søkemotor for internett. De hadde gode ideer om hvordan dette kunne gjøres og hvilke algoritmer som kunne brukes for å få de viktigste resultatene først i en liste, men hadde ikke noen spesiell kompetanse på å skape fancy og iøynefallende nettsider. Derfor endte Google opp med det svært enkle visuelle designet som vi fortsatt kjenner i dag.

Målet til Google var hele tiden å gjøre informasjon tilgjengelig. Brin har alltid vært opptatt av at kunnskap er viktig. Etter hans oppfatning var den mest avgjørende faktoren for Google nettets åpenhet, som gjorde det mulig for en søkemotor å samle og formidle så mye informasjon. I tillegg har Brin og Google lagt stor vekt på å rekruttere flinke og pålitelige folk og gi dem spillerom til å komme frem til nye ideer uten å møte latterliggjøring og jantelov. Dette har vist seg å være nøkkelen til å skape en av verdens mest berømte og beundrede bedrifter.