Spe på studiebudsjettet som barnevakt

De fleste av oss tar høyere utdanning i løpet av livet, og studentlivet er ofte både svært givende og ganske krevende til tider. Som student får du ofte mange nye bekjentskaper, og det sosiale livet er viktig i denne perioden. Samtidig er det viktig å holde orden på økonomien – og mange har en ganske krevende økonomisk situasjon mens de studerer.
De månedlige inntektene består gjerne av studielån, bidrag fra foreldre og kanskje noen oppsparte midler. Mange velger også å jobbe ved siden av studiene for å spe på inntekten. Inntektene skal strekke til på mange områder. Som student trenger man både klær og skoleutstyr, penger til boutgifter og til fritidsaktiviteter. Mange løser dette ved å ha en eller flere jobber ved siden av studiene.

Starten på voksenlivet

For mange av oss er starten på studentlivet også starten på livet i egen bolig, enten i en hybel eller et bofellesskap. Noen kjøper seg også leilighet som de selger etter endt studietid, og sitter kanskje igjen med et lite overskudd hvis man er heldig. Og livet som student innebærer også en ny erfaring, nemlig å skulle klare alle utgiftene helt på egen hånd, samtidig som man skal holde tritt med pensum, eksamener og alt det sosiale som foregår i et studentsamfunn.

Studietiden er en mulighet

Selv om det er krevende å studere og ha et ekstraarbeid ved siden av, og samtidig være sosial og engasjert, er det også en av de mest givende periodene i livet. Det åpner muligheter for å skape mange nye bekjentskaper, kontakter og vennskap som vil bety mye i årene som kommer. Det du bruker studietiden til, kan være med på å bestemme fremtiden og hvilken økonomiske situasjon du får resten av livet. Derfor kan det være verdt innsatsen og tidspresset å skaffe seg en inntektsmulighet. Det vil også gi god innsikt i hva det vil si å være ansatt eller engasjert i et inntektsgivende arbeid.

Jobb som barnevakt er en nyttig erfaring

Om du vil ha ekstra inntekt mens du studerer, og samtidig vil gjøre en jobb som er viktig for samfunnet, kan det være en idé å arbeide som barnevakt. I en hektisk hverdag er det nemlig mange yrkesaktive kvinner og menn som trenger litt hjelp i hverdagen. I tillegg er det mange som sliter med å få en pause eller tid til en tur på kino eller restaurant.
Mange oppfatter kanskje det å arbeide som barnevakt som «lavstatus», men det er heldigvis ikke tilfellet. Som barnevakt gjør du foreldrene en stor tjeneste, du gjør hverdagen deres enklere, og du får både en inntekt og en svært kjærkommen erfaring som du kan ta med deg videre i arbeidslivet.
barnevaktnett er en nettside som har blitt etablert for å gjøre det enklere å finne gode barnevakter. Dette åpner også en mulighet for deg som studerer, og dersom du vil ha en god og samfunnsnyttig ekstra inntekt som du kan spe på studiebudsjettet med. Denne nettsiden er altså en portal for å søke etter barnevakter, og her kan du finne en jobb som barnevakt.

Utdanning – en viktig forberedelse

Selv om utdanning kan være krevende på mange måter, er det likevel en av de viktigste investeringene vi gjør i livet. Når studiene er gjennomført, og du sitter igjen med gode papirer på at du har fullført høyere utdanning, står dørene åpne inn i arbeidslivet. Utdanningen er en forberedelse på det virkelige voksenlivet, der du etter hvert vil få mer og mer ansvar og muligheter. Utdanning setter deg i stand til å ta ansvar for eget liv, med bolig, bil, ansvar for barn og familie, eller alt du velger å bruke tilværelsen på.

Arbeidsgiverne verdsetter innsats

Om du har hatt arbeid i studietiden, blir det lagt merke til av arbeidsgivere. En person som viser arbeidsvilje, egeninnsats og stå-på-vilje, rykker fremover i køen når arbeidsgivere skal velge mellom flere arbeidssøkere. All slags arbeidserfaring kommer godt med, og har du i tillegg arbeidserfaring fra utlandet, vil du utvilsomt bli lagt merke til i søknadsbunken. Søkere som viser vilje til å gå ut og skaffe seg arbeid eller engasjere seg på en eller annen måte, vil alltid være å foretrekke når arbeidsgiverne skal plukke ut den riktige kandidaten til en ledig stilling.

Au pair – en mulighet du bør vurdere

For en del år tilbake var det svært vanlig å reise til utlandet i ett år for å arbeide som au pair. Noen kombinerte det også med studier på høyskoler i utlandet. Denne situasjonen har endret seg de siste årene. Få vil være barnevakt i utlandet, skriver Lone Lohne på DN.no Det er kanskje litt rart, ettersom fokus på internasjonal erfaring og språkkompetanse er høyere enn noen gang før.
Det er mulig å gå gjennom en rekke ulike organisasjoner for å arbeide som au pair, for eksempel STS Education, som har utveksling blant annet i USA, og Atlantis Utveksling, som blant annet har utveksling med Paris og andre land i Europa. Hvis du vil arbeide som au pair, har du uendelige muligheter med vertsland og vertsfamilier, og organisasjonene har også blitt mye flinkere til å plukke ut gode familier og ha gode retningslinjer. På den måten er du sikret et godt opphold der du også har en hel del rettigheter. Dermed er det trygt å være au pair i dag, og det gir deg gode referanser i arbeidslivet senere.

Barnevakt – en statusjobb

De færreste fortsetter å arbeide som barnevakter etter endte studier, men i studietiden er dette en svært nyttig erfaring å ta med seg. Studenter er nemlig viktige bidragsytere for barnefamilier som trenger det. Kanskje det er på tide å tenke litt nytt når det gjelder hvilken status en barnevakt faktisk har. Du som er student, viser engasjement og innsats, og familiene har virkelig behov for tilgjengelige barnevakter. Siden det gjerne er studenter som gjør dette arbeidet, er det også viktig at noen faktisk er villige til å gjøre det. Og innsatsen din gir deg en status som engasjert medarbeider når du senere skal ut og søke jobb.