Sikker dataoppbevaring

Stasjonære datamaskiner, Laptop-er og andre datamedier inneholder store mengder informasjon. Mange av oss bruker Laptop-en både privat og i jobb eller studier, og vi lagrer hele livet vårt på maskinen. En arbeidslaptop kan inneholde informasjon med opphavsrett og bedriftshemmeligheter, for eksempel i form av nye ideer og kreasjoner. Dersom noe skulle skje med disse teknologiske og digitale hjelpemidlene våre – hva gjør vi da?

For det første er det viktig at vi lagrer informasjonen vi trenger på flere medier. En masteroppgave man har jobbet med et halvt semester – eller en nyutviklet avansert produkttegning som man har arbeidet med fra jul til påske – bør ikke finnes i bare én eneste utgave på én eneste maskin. Dette er ikke nytt for oss. Vi er vant til å lagre filer på flere steder, og de siste årene har vi også tatt i bruk nettskyer for å lagre ting vi ikke vil skal gå tapt. Fotografier, personlig informasjon, bedriftsinformasjon eller studentarbeid – mye tid og krefter legges inn i å lagre, beskytte og sørge for at dataene våre ikke går tapt. Likevel er det ikke alltid nok. Mye tid kan mistes hvis man ikke har oppbevart de tekniske eiendelene sine på en god nok måte, og det samme gjelder penger. Verdien på selve utstyret er ofte høy, og verdien av dataene i form av tid og innsats er ofte enda høyere.

Nettskyer kan selvfølgelig brukes, men man legger ikke strenge bedriftshemmeligheter ut der. Det bør beskyttes på en sikrere måte, der muligheten for å få tak i informasjonen er absolutt minimal, eller helst lik null. Selv om nettskyleverandørene blir stadig dyktigere, og dataene i stor grad ligger trygt lagret, kan det finnes sikkerhetshull eller dyktige hackere der ute som er i stand til å hente ut viktig informasjon. Trolig er det muligheter for at nettskyen blir trygg nok i fremtiden til å kunne lagre høyst beskyttet informasjon i slike løsninger. Men foreløpig velger de fleste bedrifter å vente med å bruke skyer til å beskytte data fra tap eller ødeleggelse.

Undersøkelser har også vist at bedriftseiere fortsatt bekymrer seg for en rekke punkter når de velger bort lagring på en nettsky. De er usikre når det gjelder leverandørens trygghetserklæring, altså hva leverandøren kan bruke kundens data til. De er også usikre på hvor det blir av informasjonen, hvem som har tilgang til den, hvem som inngår i leverandørens kjede, altså underleverandører og samarbeidspartnere, og hvorvidt kunden selv fortsatt står som enerådende eier av dataene og de immaterielle rettighetene. En rekke usikkerhetspunkter hindrer bedriftseiere i å stole fullt ut på nettskyen, og dermed ønsker de (fortsatt) andre måter å lagre data på som er – eller i det minste føles – sikrere og mer beskyttet.

Kanskje er faktisk den sikreste måten å lagre forretningsdata og studentarbeid på flere fysiske, tekniske hjelpemidler. Det er liten sjanse for at alle lagringsmediene krasjer eller går i stykker samtidig. Men ved å spre dataene på flere steder, er det større sjanse for at man glemmer hvor man har gjort av det, at man mister minnepinnen, at man får slettet en fil som man skulle ha beholdt – risikoen for å miste eller bli frarøvet viktige data er fortsatt til stede.

Det finnes heldigvis trygge løsninger som gjør at man kan sikre seg mot fysisk tap av data. Den ene måten å gjøre det på, er å investere i et godkjent innbruddforsinkende sikkerhetsskap. Her vil du kunne legge fra deg Laptop, viktige dokumenter og USB-penner, nøkler og andre verdisaker, og du beskytter dataene dine mot tyveri på en svært god måte. Her har ingen andre enn deg tilgang, og skapet kan utstyres med for eksempel en innsats som beskytter datamediene mot brann eller vannskader.

En annen lignende løsning er såkalte datamedieskap. Datamedieskap beskytter medier på den beste måten det er mulig å gjøre det på, rent fysisk. Her kan du få skap som er utstyrte med kodelås, brannsikring og ekstra stålkonstruksjon av for eksempel manganstål, som gjør at det er svært vanskelig å bryte seg inn med utstyr eller andre fysiske hjelpemidler.

På studiesteder eller arbeidsplasser der det er mange som jobber på hver sin Laptop, kan man også benytte skap som er spesialdesignet for mange Laptop-er. Disse skapene inneholder også uttak for strømtilkobling, som gjør at man kan lade maskinene mens de står lagret i skapet. Her vil maskinene være beskyttet – ikke bare med et passord – men innenfor en fysisk hindring der man må ha nøkkel for å komme inn. Slike laptopskap er plassbesparende samtidig som de har plass til mange Laptop-er og kan dekke hele kontorets behov for oppbevaring av bærbare enheter både i og utenom arbeidstiden.

Fysisk beskyttelse og oppbevaring anses fortsatt som den sikreste måten å beskytte og bevare data på. Det er selvfølgelig ingenting i veien for at man kan lagre data på flere steder. Kanskje har man heller ikke et så høyt sikkerhetsnivå i bedriften at man føler at man må unngå nettskyer eller at andre får innsyn. Men immaterielle verdier og tiden man har lagt inn i arbeidet tilsier at det kan være nødvendig og ønskelig å beskytte dataene best mulig likevel.

Hvis en Laptop er skolens eller arbeidsplassens eiendel, er det heller ikke sikkert at brukerne skal benytte maskinene i privat regi. Kanskje har bedriften eller skolen krav om at Laptop-en skal benyttes kun i skole- eller arbeidstiden. Da er et laptopskap med lås og innbruddforsinkelse en optimal, ryddig og oversiktlig måte å oppbevare og beskytte maskinene på. Man kan få skapene i mange forskjellige størrelser, slik at man kan tilpasse skapet til bedriftens eller skolens behov. De finnes også i en rekke prisklasser, der noen skap har høyere sikkerhetsnivå og flere funksjoner enn andre.

Med andre ord er det fortsatt mulig å finne sikre og gode fysiske løsninger – både hvis du har data du vil beskytte for uvedkommende og hvis du vil ha en rimelig og god forsikring mot tyveri, brann og vannskader. Det er fortsatt mulig å bruke nettskyer hvis du vil lagre dataene dine på et ekstra sted som du ikke glemmer hvor er. Så sant du stoler på leverandøren. Det er ingen grunn til at du ikke skal gjøre det når det gjelder helt vanlige arbeids- eller skoledokumenter eller privat informasjon. Hvis du derimot har en idé som kan redde verden fra forurensning, og du vet at andre store aktører vil være ute etter å stjele ideen din, bør du kanskje vurdere andre løsninger enn nettskyen hvis du vil sørge for at dataene dine er sikre.

I tillegg vil de fysiske verdiskapene og oppbevaringsløsningene som er godkjente i henhold til gjeldende forskrifter for sikkerhet, være godkjente også når det gjelder eventuelle forsikringsskader. Det betyr at om noen mot formodning skulle bære med seg et tungt og uhåndterlig dataskap som de ikke vet hva inneholder, vil forsikringen sørge for at du får tilbake pengeverdien. Sjansen for at noen stjeler hele skapet, er omtrent like liten som å vinne i lotto. Så du kan være tilnærmet 100 prosent trygg på at skapet er en god innbruddforsikring i seg selv. Når det gjelder brann- og vannskader, vil skapene som er godkjente for dette formålet, være mer enn tilstrekkelige til å beskytte både maskiner og verdipapirer mot skader. Dette er trolig den beste databeskyttelsen du kan få.