Fagplaner for entreprenørutdanning

Når du begynner på et studium innenfor entreprenørskap, vil du etter all sannsynlighet først måtte ta et kurs i innovasjonsledelse og -strategi. Målet med slike kurs er å gi deg en grunnleggende innføring i hva innovasjon er og hvorfor det er viktig i en ny bedrift – eller for den saks skyld i eksisterende bedrifter som jobber med å utvikle nye produkter og tjenester. Her vil du få innsikt i hvilke faktorer som hemmer eller fremmer innovasjonsprosesser, og hvordan innovasjon kan bli en bevisst strategi heller enn en organisk prosess. I et slikt kurs får du også mer informasjon om hvordan du utvikler og implementerer en strategi, og hvilke spesifikke kriterier du bør tenke over når du velger strategier for et innovativt prosjekt. Ganske mye av studiet vil gå med til å lære teknikker, metoder og modellering som vil gi deg innsikt i hvordan innovasjonsprosesser kan følges opp og forbedres over tid, slik at ressurser blir brukt på best mulig måte.

Blant de andre to fagområdene du vil møte på er det særlig to som er essensielle innenfor entreprenørutdanning. Dette er finans og markedsføring. Innenfor finans er det helt avgjørende at den som vil starte bedrift gjør seg kjent med grunnleggende økonomisk teori og blir i stand til å utføre finansielle analyser og vurdere verdier på egen hånd. Dette er i grunnen egenskaper som kreves både av entreprenøren og, i enda større grad, av entreprenøren. Et av de viktigste områdene å sette seg inn i er såkalt venture finansiering.

Kunnskap om markedsføring er viktig fordi man ikke kan selge noe som helst uten et marked. Derfor må man forstå markedene, enten det er bedrifts- eller forbrukermarkedet, og kunne utarbeide strategier for å få innpass i dem. Det er selvfølgelig ofte andre strategier som er mest effektive i et bedriftsmarked enn det som trengs når en skal selge direkte til forbruker.