Byggmoduler til modulhus er en spennende forretningsidé

Det finnes mange bransjer der ute som kanskje ikke er blant de første du tenker på når du er nyutdannet. Men ikke desto mindre tilbyr disse bransjene spennende muligheter, og du kan få bruk for utdannelsen din på måter som gir deg utfordringer og nyttig erfaring. En av disse bransjene er produksjon av byggmoduler, slik de for eksempel gjør det i Timbecos modulbygg. Til og med dersom du vil starte for deg selv, er det gode forretningsmuligheter i å produsere byggmoduler til modulhus. Byggebransjen i dag er opptatt av å levere kvalitet med produkter som er enkle og raske å sette opp på byggeplassen, og i denne forbindelsen er byggmoduler virkelig aktuelt for alle typer husbyggere.

Dersom du er utdannet – eller har et ønske om å utdanne deg – innenfor teknikk, industri og produksjon, er dette en bransje som kan være svært aktuell for deg. Og det samme gjelder faktisk arkitekter, som er en viktig del av utformingen av modulene. Her handler det nemlig om å utforme byggmoduler som er spesialtilpasset til de behovene kunden har, enten de vil bygge brakker, rekkehus, leiligheter eller eneboliger som kan settes direkte opp på byggeplassen. Kundene kan være alt fra privatpersoner til store bedrifter, og produktene kan være alt fra enkle vegg- eller takmoduler til fiks ferdige byggmoduler for hele totalprosjekter. Derfor er det også viktig å ha evnen til å tenke både enkelt og komplekst samtidig: Du skal kunne tenke fremover ut fra kundens ønsker og behov, og tilpasse dine produkter til de spesifikke byggeprosjektene kunden har.

Dersom du vil satse på byggmodulbransjen, er det flere muligheter. Du kan være ansatt eller satse på å starte ditt eget firma fra bunnen av. Og din kompetanse er selvfølgelig avhengig av hvilken rolle du spiller i bedriften – om du er ansatt eller sjef. Det kan kanskje lønne seg å ha noen år som ansatt før du starter for deg selv, men dersom du er en dyktig leder, kan det også være en tanke å knytte til seg dyktige medarbeidere som har erfaring fra bransjen fra tidligere. Da kan du konsentrere deg om den administrative delen av bedriftens fremgang, mens du er avhengig av å ha gode og kunnskapsrike ansatte som driver produksjonen og forretningene dine fremover. Derfor er dette en bransje som er aktuell også når du har erfaring fra eller er utdannet innen økonomi og forretningsdrift, for eksempel en økonomisk utdannelse eller lederutdannelse. Om som ellers i næringslivet, er det ingen bedrifter som er mer suksessfulle enn de som vet hvordan man får et team til å samarbeide i alle ledd.

En tredje mulighet dersom du synes dette er en interessant karrieremulighet, er selvfølgelig å knytte kontakter som allerede finnes i bransjen, og muligens inngå et samarbeid, kanskje til og med på tvers av landegrenser. Hvorfor ikke starte opp en bedrift der du samarbeider med erfarne, dyktige produsenter som tar seg av det praktiske, mens du står for driften av en avdeling i ditt distrikt, i din region eller i ditt land? Bygging er fremtiden – og det er også plass til flere aktører – samtidig som vi stadig ønsker større effektivitet og enklere løsninger for ferdigstillelse og gjennomføring av selve husbyggingen.

Det som er så spennende med byggmodulbransjen, er at tilpasningsmulighetene er uendelige. Dersom husbyggerne vil ha enkelte ferdige moduler, mens andre oppgaver gjennomføres på byggeplassen, er dette fullt mulig. Man kan produsere alt fra takmoduler eller veggelementer til hele boligblokker og ene- eller tomannsboliger som kommer fullt ferdige fra fabrikken. Og det er også viktig at alle mål er nøyaktige, og at selve produksjonsprosessen holder et høyt nivå. Hvis du vil ha et eksempel på hva som kan lages på fabrikk, kan du for eksempel lese mer om leiligheter i modulbygg her. Det er som nevnt også mulig å drive produksjon av alle andre typer elementer, slik at kunden får en del av et helhetsprodukt eller hele byggeprosjektet ferdig utformet på fabrikk, hvorpå elementene fraktes til byggeplassen og monteres der.

Når kriteriene for en helhetlig produksjon er oppfylt (noe som har mye å gjøre med kommunikasjon på alle nivåer i produksjonsbedriften og med kunden), er byggmoduler et svært forenklende produkt som gjør det mulig å bygge hus under alle slags værforhold og på de fleste byggeplasser. Det hele handler om god planlegging og dyktig gjennomføring, og det er der din utdanning og kompetanse kommer inn i bildet. Har du gode lederegenskaper, kan det være forretningsmuligheter i denne typen bedrift. Dersom du ønsker å arbeide med selve produksjonsprosessen, eller om du vil arbeide mot kunden med salg og planlegging eller med utforming og design i forkant av fabrikkproduksjonen, er det muligheter for deg i byggelementbransjen, også her i Norge.

I våre dager er også miljøbevissthet en viktig del av all produksjonsvirksomhet. Og er det én bransje som virkelig bør være med på den bærekraftige utviklingen, er det byggebransjen. Produksjon av byggmoduler innebærer en rekke besparelser når det kommer til miljø. Og man behøver ikke nødvendigvis bygge små og kummerlige brakkebygg for å ha miljøaspektet i tankene.

Produksjonsmetoder, valg av materialer, transportalternativer og hvor mye energi som går med til alle disse enkeltaspektene, påvirker hvor miljøvennlig et bygg faktisk er. I tillegg handler det om å kunne utnytte stadig mindre tomter med en økende befolkningstetthet i urbane områder. I denne forbindelse kan byggmoduler være et av de beste alternativene for å oppfylle alle disse kriteriene samtidig, for eksempel i Bergen. Her er verdens høyeste trehus, som både er bygget i miljøvennlig trevirke, er energieffektivt og er bygget med «legoklossmetoden», som jo byggmoduler egentlig er.

Er du nysgjerrig på karrieremuligheter innen byggebransjen, bør du definitivt vurdere et yrkesvalg eller -bytte innen byggmodulbransjen. Det er mye som tyder på at dette er en bransje i vekst og har fremtiden foran seg. Og derfor er det også behov for flere mennesker med erfaring og ekspertise som kan benyttes til å produsere hus og bygninger i mange utforminger. Det gjør at vi kan møte fremtidens byggekrav og behov. Enten du vil drive for deg selv, eller om du vil gå den stegvise veien for å lære mer om hele prosessen fra «gulvet» og oppover, finnes det fremtidsmuligheter for deg som har interesse av bygging og en bransje i vekst.